<

Onderhoudsniveau vastleggen en gebruiken met de GebrekenZeef

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is in PCA 16.07 een methodiek uitgewerkt die organisaties in staat stelt om op gebruiksvriendelijke en objectieve wijze te sturen op het meerjaren onderhoud: de GebrekenZeef. In de GebrekenZeef zijn verschillende onderhoudslabels voor gebouwen te definiëren. Van ‘goud tot brons’ of van ‘afstoten tot representatief’. Het label bepaalt het onderhoudsniveau van een gebouw. Per label wordt voor de bouwdelen een selectie gemaakt van de wel en niet geaccepteerde gebreken en hun omvang. Dit gebeurt op basis van de NL/SfB-classificatie.


Hoe werkt de GebrekenZeef?
Na het uitvoeren van de inspectie worden binnen de GebrekenZeef de gebreken ‘gezeefd’ die opgelost moeten worden op basis van de kwaliteitslabels per gebouw. Hierbij worden ook automatisch onderhoudsactiviteiten aangemaakt van de gebreken die op basis van het label opgelost moeten worden, inclusief herstelkosten. Automatisch vindt de afweging plaats of herstel of vervanging financieel voordeliger is. Het resultaat is een objectieve planning en begroting op basis van het vooraf gedefinieerde label per gebouw.

Ook voor bestaande inspecties kan gebruikgemaakt worden van de gebrekenzeef. Hiervoor is een aangepaste ‘Basis Bibliotheek’ benodigd die aan de eerder uitgevoerde inspectie gekoppeld kan worden.

Download de nieuwste versie
Download de nieuwste versie van de Planon Condition Assessor software voor uw aangeschafte licenties via de Planon klantensite. De GebrekenZeef is een nieuwe optie binnen de PCA Maintenance module en kunt u los aanschaffen. Nog geen inloggegevens? Vraag ze hier aan.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen over de PCA 16.07, bent u nieuwsgierig geworden naar de GebrekenZeef of wenst u ondersteuning bij het upgraden van uw bestaande licenties? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.