<

Vernieuwing en verbetering ingegeven door u als klant

Op 25 juli 2016 is de nieuwste versie van de Planon Condition Assessor software gelanceerd: de PCA 16.07. De afgelopen maanden hebben we volop gewerkt aan een nieuwe versie van onze software voor het uitvoeren van NEN 2767 en RgdBOEI® conditiemetingen en het analyseren en rapporteren op inspectieresultaten, risico’s en financiële gevolgen. In deze versie zijn een groot aantal optimalisaties en nieuwe mogelijkheden doorgevoerd die vanuit gebruikers zijn aangedragen.Download de nieuwste versie
Download de nieuwste versie van de Planon Condition Assessor software voor uw aangeschafte licenties via de Planon klantensite. Nog geen inloggegevens? Vraag ze hier aan.

Verbeteringen die zijn doorgevoerd
Een aantal verbeteringen die op basis van de input van gebruikers zijn doorgevoerd, zijn:

PCA Datamanagement
  • Volledig beheer van de GebrekenZeef die u in staat stelt om op een gebruiksvriendelijke en objectieve wijze te sturen op het meerjaren onderhoud.
PCA Survey
  • Automatisch vervalgebrek toevoegen aan elementen op basis van het bouwjaar volgens de NEN 2767 methode voor installaties. Dit resulteert direct in een besparing op de tijd die nodig is voor een installatietechnische NEN 2767 conditiemeting.
  • Foto’s direct vanuit het inspectiebestand exporteren naar JPEG bestanden.
  • Bestandsnaam van de foto’s automatisch opbouwen met relevante kenmerken.
  • De inventariscode voor Planon Universe volgens een masker opbouwen, waarin bijvoorbeeld locatiegegevens kunnen worden opgenomen.
PCA Maintenance
  • Extra functionaliteiten met een eenduidige schermopbouw voor het beheer van objecten, opname eenheden, elementen, gebreken en onderhoudsactiviteiten. Zowel binnen de module ‘Object’ als ‘Scenario’.
  • Mogelijkheid voor groepsgewijs muteren van alle velden die u wilt dat de gebruiker mag wijzigen op het niveau van opname eenheden, elementen, gebreken en activiteiten. Dit is dus inclusief de door uw organisatie gebruikte vrije velden voor bijvoorbeeld merkt en type van installaties.
  • Opbouwen van analyses en rapportages op basis van de door de gebruiker aangemaakte filters.
  • GebrekenZeef toepassen op de onderhoudsplanning van gebouwen zodat de kwaliteitsniveaus automatisch worden toegepast. De GebrekenZeef is een nieuwe optie binnen de PCA Maintenance module en kunt u los aanschaffen.
Wilt u meer weten?
Heeft u vragen over de PCA 16.07 of wenst u ondersteuning bij het upgraden van uw aangeschafte licenties? Neem dan gerust contact met ons op via het
contactformulier.